18 มีนาคม 2562 เหนือยังสาหัส สำลักฝุ่นควันพิษ 7 วันติด อีสาน-กลางไม่น้อยหน้า

ที่มา: https://www.naewna.com/local/402195

กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือ PM2.5 ใน 9 จังหวัดภาคเหนือ เมื่อเวลา 09.00 น. พบว่าค่าฝุ่นเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ลดลงหลายพื้นที่ คุณภาพอากาศส่วนมากยังอยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพ ฝุ่นPM 2.5 ตรวจพบค่าระหว่าง 59- 208 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) เกินมาตรฐานในระดับวิกฤตสีแดง 8 พื้นที่คือ จังหวัดเชียงราย ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย 208 มคก./ลบ.ม. ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย 148 มคก./ลบ.ม. จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ 111 มคก./ลบ.ม. จังหวัดลำพูน ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน 106 มคก./ลบ.ม. จังหวัดลำปาง ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ 98 มคก./ลบ.ม. ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง 93 มคก./ลบ.ม. จังหวัดน่าน ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน 112 มคก./ลบ.ม. จังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา 113 มคก./ลบ.ม.

ส่วนพื้นที่ฝุ่น PM 2.5 เกินมาตรฐานระดับสีส้ม 7 พื้นที่ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ 70 มคก./ลบ.ม. ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม 77 มคก./ลบ.ม. จังหวัดลำปาง ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ 88 มคก./ลบ.ม. ตำบลสบป้าด อำเภอแม่เมาะ 67 มคก./ลบ.ม. จังหวัดแพร่ ตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่ 89 มคก./ลบ.ม. จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 86 มคก./ลบ.ม. จังหวัดตาก ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด 59 มคก./ลบ.ม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีพื้นที่ฝุ่น PM 2.5 วิกฤตสีส้มที่จังหวัดเลย ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย 53 มคก./ลบ.ม. จังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น 67 มคก./ลบ.ม. ภาคกลางพื้นที่ฝุ่น PM 2.5 อยู่ในระดับสีส้ม ได้แก่จังหวัดนครสวรรค์ ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ 67 มคก./ลบ.ม. จังหวัดกาญจนบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองกาญจนบุรี 67 มคก./ลบ.ม. จังหวัดราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี 68 มคก./ลบ.ม ทั้งนี้ คพ. ขอความร่วมมือประชาชนงดเผาในที่โล่ง เพื่อป้องกันการเพิ่มสูงขึ้นของฝุ่นละอองอย่างต่อเนื่อง

กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง สำนักสิ่งแวดล้อม กทม. รายงานสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรุงเทพมหานคร และสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของ คพ.วันเดียวกัน เมื่อเวลา 08.00 น.พบค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ของฝุ่น PM 2.5 ตรวจวัดได้ 22-62 มคก./ลบ.ม. พบว่าเกินมาตรฐาน 50 มคก./ลบ.ม. 2 พื้นที่คือ 1. เขตวังทองหลาง ด้านหน้าปั๊มน้ำมัน เอสโซ่ ซอยลาดพร้าว 95 มีค่าเท่ากับ 55 มคก./ลบ.ม. 2. เขตบางพลัด ในสำนักงานเขตบางพลัดวัดได้ 62 มคก./ลบ.ม.ดัชนีคุณภาพอากาศของสถานีตรวจวัดของกรุงเทพมหานครและสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของคพ.ส่วนใหญ่อยู่ในระดับคุณภาพอากาศดี-ปานกลาง มีบางพื้นที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ นอกจากนี้ คพ.ยังมีคำแนะนำในการปฏิบัติตน สามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งและการท่องเที่ยวได้ตามปกติ ด้านกรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์สภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มี ฝนร้อยละ 10 ของพื้นที่ สำหรับความเคลื่อนไหวลดปริมาณฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่นั้น วันเดียวกัน กองทัพอากาศเร่งแก้ปัญหาฝุ่นและหมอกควันในจังหวัดเชียงใหม่ โดยนำเครื่องบิน BT67 2 ลำ บรรทุกน้ำ 3,000 ลิตร โปรยละอองน้ำ บริเวณข่วงประตูท่าแพ และชุมชนเมืองเชียงใหม่ ซึ่งเป็นจุดที่มีมลพิษปกคุมหนาแน่น ทำให้สถานการณ์เริ่มดีขึ้น แต่ค่าคุณภาพอากาศยังเกินค่ามาตรฐาน และยังมีผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน ซึ่งล่าสุดค่า PM 2.5 บริเวณศูนย์ราชการเชียงใหม่ อยู่ที่ 108 มคก./ลบ.ม. ส่วนที่เทศบาลนครเชียงใหม่ เพิ่มรอบพ่นละอองน้ำ เพิ่มเป็น 4 รอบ ทั้งเช้า บ่าย เย็น เพื่อเพิ่มความชื้น แต่จุดความร้อนในพื้นที่ยังคงมากถึง 82 จุด กระจายในหลายอำเภอ